AXENCE NVISION®
SHROMAŽĎUJE A ANALYZUJE VŠE PODSTATNÉ:
VAŠE IT SYSTÉMY, EFEKTIVITU VYUŽITÍ PRACOVNÍHO ČASU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ (i během home-office)

 

 

6 MODULŮ VYTVÁŘÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE POTŘEBY


NETWORK (ZDARMA)
Pokud potřebujete sledovat zařízení, která jsou přítomna a pracují ve vaší síti, a pokud chcete být předem informováni o možných poruchách v síti.


INVETÁŘ (ASSET MANAGEMENT, SW + HW AUDIT)
Když potřebujete úplný seznam nainstalovaného softwaru, správu licencí, záznamy o dlouhodobém majetku a pokud potřebujete automatizaci inventáře počítačů.


UŽIVATELÉ
Pokud chcete zabránit problémům se zabezpečením firemních dat a starat se o efektivní správu přístupu uživatelů a autorizace.


HELPDESK
Kdykoli potřebujete snadno spravovat a reagovat na požadavky zaměstnanců a chcete jim rychle poskytnout pomoc na dálku.


DATAGUARD
Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení ve vaší organizaci tím, že budete chránit data před únikem a infekcí z Flash disků a kdykoli chcete definovat zásady zabezpečení pro externí média (Flash disky).


SMARTTIME
Pokud vám záleží na identifikaci zaměstnanců a týmových aktivit, které spotřebovávají nejvíce času + chcete optimalizovat efektivitu práce v klíčových oblastech.

  • přístup manažera k ukazatelům činnosti pro podřízené a vybrané týmy
  • ověření času stráveného před počítačem a mimo něj
  • seznam nejoblíbenějších webových stránek a aplikací s počtem minut strávených na nich
  • ukazatel času věnovaného produktivní, neproduktivní a neutrální práci
  • zobrazení všech aplikací používaných zaměstnancem ve vybraném časovém období
  • možnost rozdělit zaměstnance do všech skupin a měřit efektivitu pro celé týmy
  • nezávislé přiřazení statusů k činnostem – produktivní, neproduktivní, neutrální
  • přidávání výjimek pro jednotlivé skupiny nebo zaměstnance
  • definice prahu produktivity a neproduktivity
  • upozornění na překročení limitu neproduktivity nebo nedosažení požadovaného prahu

 

 

 

REFERENCE:

„Vybrali jsme Axence nVision, protože máme všechny funkce sloučené do jednoho programu. Abychom získali stejný rozsah služeb, museli bychom si koupit alespoň 2-3 další aplikace.“

Marcin Czupryński,
IT Projects Manager, Drosed SA


„Hodnotíme systém jako velmi dobrý, stejně tak i práci technické podpory.“

Jerzy Kowalczyk,
Head of IT Department, Kino Polska TV SA


„Axence nVision nám pomáhá při každodenním řízení sítě a zlepšování bezpečnost infrastruktury v naší společnosti. Zlepšilo se nám řízení hardwaru, softwaru a IT prostředků. Až dosud nebyl celý proces tak efektivní, jelikož nám zabral více času a také jsme potřebovali více IT zaměstnanců.“

Maja Kleszczewska
CEO, Toyota Radość

 

Věří nám:

Ocenění:

Přes 12 let profesionálních zkušeností
Více než 700 000 instalací po celém světě
Řešení roku v soutěži Microsoft CEE
Produkt roku v časopise IT Professional